Sorgarden Consulting HB
description

Sorgarden Consulting HB

Utföra konsultuppdr Utföra konsultuppdrag avseende fullständig tillverkning av hemsidor (programer ing, grafik, kommunikation, databasuppläggningar samt administration av de samma) och även upprättande av nätverk samt service av dessa. Fastighetsförvaltning.
Degerforsbyggen AB
description

Degerforsbyggen AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och hyra ut i bostäder och lokaler i första hand i flerbostadshus, att tillgodose de kommunala verksamheternas behov av lokaler samt vidta erfoderliga åtgärder för att underlätta den kommunala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed förenlig verksamhet.