Lediga lägenheter & hyresrätter i Simrishamn

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Simrishamn / lediga hyreslägenheter i Simrishamn / byteslägenheter i Simrishamn.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Simrishamn så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Simrishamns Bostäder AB

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet inom Simrishamns kommun förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar såsom skolor, barnstugor, ålderdomshem etc. Bolagets syfte är att med optimal resursutnyttjande och med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Simrishamns kommun.