Lediga lägenheter & hyresrätter i Skurup

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Skurup / lediga hyreslägenheter i Skurup / byteslägenheter i Skurup.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Skurup så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Skurupshem AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skurups kommun förvärva fastigheter eller tomträtter för att där uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning. Bolaget äger inte utan Länsbostadsnämndens medgivande bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd. Bolaget skall sträva efter att inom bolagets ram tillmötesgå hyresgästernas intresse av s k brukarinflytande.