Lediga lägenheter & hyresrätter i Upplands Väsby Kommu

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Upplands Väsby Kommu / lediga hyreslägenheter i Upplands Väsby Kommu / byteslägenheter i Upplands Väsby Kommu.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Upplands Väsby Kommu så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Väsbyhems Parkerings AB

Bolaget ska bedriva parkeringsverksamhet samt in- och uthyrning av parkeringsytor. Bolaget ska även förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter för att bedriva ovanstående ändamål. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

Vansta Uthyrning & Fastighets AB

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler, uthyrning av mekaniska verkstadsmaskiner och maskiner för byggindustrin, uthyrning av hängställningar samt försäljning av projektanpassade ställningskonstruktioner, löpande redovisning, bokslut, deklarationer, datakonsultationer och övrig ekonomisk konsultation. Bolaget skall även bedriva uthyrning av bilar, maskiner inom kontorsvarubranschen. fakturabelåning och kapitalinvesteringar i företag, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse, finansbolag och kreditaktiebolag, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.