Necabo AB
description

Necabo AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva uthyrning av lägenheter, produktion och service av samt handel med elektroniska och mekaniska styrningsstystem, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.