Lediga lägenheter & hyresrätter i Munkfors

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Munkfors / lediga hyreslägenheter i Munkfors / byteslägenheter i Munkfors.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Munkfors så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Munkforsbostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Munkfors kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt äga och förvalta aktier. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads princip främja bostadsförsörjningen i kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Munkfors kommun att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.