Lediga lägenheter & hyresrätter i Säffle

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Säffle / lediga hyreslägenheter i Säffle / byteslägenheter i Säffle.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Säffle så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Säfflebostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler och därmed hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i Säffle kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Säffle kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.