Lediga lägenheter & hyresrätter i Torsby

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Torsby / lediga hyreslägenheter i Torsby / byteslägenheter i Torsby.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Torsby så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Torsby Bostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Torsby kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen.