Lediga lägenheter & hyresrätter i Norsjö

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Norsjö / lediga hyreslägenheter i Norsjö / byteslägenheter i Norsjö.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Norsjö så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Norsjölägenheter AB

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom Norsjö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta bostadsfastigheter samt till dessa knytna lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Syfte: Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Norsjö kommun till att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.