Tmp i Munktorp HB
description

Tmp i Munktorp HB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva uthyrning av ljus och ljudutrustning samt utföra disc-jokeyverksamhet inom underhållningsbranschen, utöva uthyrning av maskiner, husvagnar, husbilar och släpvagnar, idka handel med byggmaterial, utföra legotillverkning och konsultverksamhet inom trä- och emballageindustrin, samt bedriva förvaltning av egna och andras fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Team Forsis AB
description

Team Forsis AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva verksamhet av finansiell karaktär som handel med värdepapper och fast egendom, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse, samt handel med kontorsförnödenheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.