Lediga lägenheter & hyresrätter i Göteborg

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Göteborg / lediga hyreslägenheter i Göteborg / byteslägenheter i Göteborg.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Göteborg så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Örkelljungabostäder AB

Bolaget skall inom Örkelljunga kommun förvärva fast egendom och tomträtt till fast egendom i syfte att därå uppföra’och/eller förvalta hus med bostadslägenheter, affärslokaler och gemensamma anordningar, att uppföra och försälja s k småhus, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger ej utan långivande myndighets medgivande bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd.