Lediga lägenheter & hyresrätter i Sotenäs

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Sotenäs / lediga hyreslägenheter i Sotenäs / byteslägenheter i Sotenäs.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Sotenäs så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Sotenäsbostäder AB

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Sotenäs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, samt bilda och förvalta bostadsrättföreningar, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. På uppdrag av Sotenäs kommun kan bolagets verksamhet även omfatta att -sälja tomter -uppföra småhus för försäljning -förvalta kommunägda fastigheter och anläggningar -ombesörja ny-, till- och ombyggnad av kommunala fastigheter. Bolaget kan också äga och förvalta aktier i Hotell Smögens Havsbad AB.

Soteskär AB

Bolaget skall driva inköp och försäljning liksom förvalta fastigheter in- och utrikes samt bedriva marknadsföring och utföra tekniska konsultationer avseende maskin- och industriutrustning inom verkstadsindustrin, köp och försäljning av värdepapper dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse, förmedling av projekt och projektadministration inom bygg- och verkstadsindustrisektorerna samt köp och försäljning av vin och livsmedel och därmed förenlig verksamhet.