Lediga lägenheter & hyresrätter i Tjörn

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Tjörn / lediga hyreslägenheter i Tjörn / byteslägenheter i Tjörn.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Tjörn så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Tjörn-Mark Rederi AB

Bolaget skall driva rederirörelse, köpa, sälja, äga och förvalta fast egendom, bedriva finansierings- och utlåningsverksamhet dock ej av sådant slag för vilket hinder föreligger enligt gällande lagar om bankrörelse och kreditaktiebolag – samt bedriva uthyrning av fritidsbåtar jämte därmed förenlig verksamhet.

Tjörns Bostads AB

Bolaget skall inom Tjörns kommun förvärva, äga, avyttra och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter för att därpå uppföra bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även äga, förvärva, avvyttra, bygga och förvalta kommersiella lokaler och kollektiva anläggningar såsom skolor, barnstugor, förvaltningsbyggnader, serviceidrotts- och kulturanläggningar m.m samt därmed förenlig verksamhet.