Lediga lägenheter & hyresrätter i Vara

På Fixalyan.se listas Sveriges alla privata hyresvärdar eller fastighetsägare. Nedan listas specifikt lediga lägenheter i Vara / lediga hyreslägenheter i Vara / byteslägenheter i Vara.

Så om du letar efter Lediga lägenheter & hyresrätter i Vara så kan du nedan utforska vårt register av hyresvärdar och fastighetsägare helt kostnadsfritt nedan.

Vara Bostäder AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnadsprincipen och likställdhetsprincipen främja bostadsförsörjningen i kommunen Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägaren i bolaget tillskjutna kapitalet. Företaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vara kommun förvärva och äga fastigheter. Företaget ska bygga och förvalta bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar och serviceinrättningar samt affärslägenheter och lokaler för hantverk samt bedriva härmed förenlig verksamhet.